17de Leidsche Rijn Festival

17th Leidsche Rijn Festival 17th Leidsche Rijn Festival 17th Leidsche Rijn Festival 17th Leidsche Rijn Festival 17th Leidsche Rijn FestivalDe 17de Leidsche Rijn Festival had weer verschillende elementen die ieder voor zich interessant waren.

Zo waren tijdens het Leidsche Rijn Festival meerdere tent leverancier betrokken met allemaal hun eigen zorg. Ieder soort tent was bestendigd tegen een andere windkracht en had zo zijn eigen instructies om er mee om te gaan.

De verschillende acts die over het veld verspreid waren waren allemaal van elkaar afhankelijk als het ging om verstaanbaarheid. Meerdere podia geeft zo zijn eigen klankbeeld. Maar door goede planning en lage volumes was de onderlinge overlast minimaal. Ook buurt bewoners werden niet de gehele dag overladen met geluid.

Een extra dynamiek werd toegebracht door een culturele parade van artiesten die in de middag het terrein opkwamen om aandacht te vragen voor hun theaterprogramma van komend seizoen. Hierover was een goed overleg aan vooraf gegaan en konden beide evenementen makkelijk in elkaar opgaan.

Mijn taak als veiligheidsadviseur en veiligheidscoördinator was een dankbare, ik heb veel zaken mogen aansturen in vroegstadium en kon concluderen dat zowel de organisator Cultuur 19 als hun vrijwilligers goed bezig zijn als het gaat om publieksveiligheid en arbo veiligheid.

Gaming in Holland 2016

Voor het derde jaar achtereen mag ik de productie doen van Gaming in Holland, deze keer doen we het in de RAI direct onder de IGaming beurs die daar gelijktijdig gehouden zal worden.

Deze keer heeft het congres een belangrijk onderwerp te bespreken, namelijk de wetswijziging.

Met deze wijziging komen er grote veranderingen in de Nederlandse gokwereld, deze zal profiteren van de marktwerking zoals deze al jaren te zien is in het buitenland.

Er zijn 7 redenen om bij het congres aanwezig te zijn.

We zijn nog druk met de laatste hand van de inrichting, invulling van materialen en natuurlijk de juiste koffie leverancier.

Entrance view

325 Nolet safety officer

Het Nolet 325 feest was een complexe bouw periode, vanwege een kleine locatie en en heel veel toeleverancier uit verschillende landen in een strakke planning.

Wat heeft de Safety Officer bijgedragen aan de veiligheid van het evenement:325--0053_Bottling Line

Iedere werknemer kreeg eerst een Safety Induction, waarin de gevaren en veiligheidseisen (volgens de Arbo-wet) worden aangegeven, de Persoonlijke Beschermings Middelen werden gecontroleerd en het gebruik gecontroleerd. Het veiligheidsteam bestond uit 3 man, een Operational Manager en de twee Safety Officers, zij hebben toegezien op de veiligheid van het totale evenement. De Operationeel Manager voor het grote plaatje en de twee Safety Officer voor de uitvoering ervan.

Ondanks het strakke en volle schema en het warme weer, waren er slechts een handvol kleine incidenten. Een paar schaafwonden, een snee in een duim en een splinter.

Door duidelijk en consequent veiligheid op een positieve manier onder de aandacht houden wordt een evenement van welke grote dan ook een stuk veiliger.

Waarborg kwaliteit en veiligheid van evenementen

Rob Hermanns veiligheidJaarlijks bezoeken miljoenen mensen diverse festivals, manifestaties en (sport)evenementen. Maar achter de aanblik van feesten en plezier gaat een enorme uitvoering van veiligheidsplannen en -controles schuil. Rob Hermanns, evenementen veiligheidskundige vertelt wat er achter de schermen gebeurt om alles in goede banen te leiden.

“Veiligheid komt overal terug”, zegt Hermanns onomwonden. “Denk alleen al aan de op- en afbouw van evenementen. Verschillende leveranciers werken door elkaar heen. Het is dan belangrijk dat hun werk goed op elkaar is afgestemd. Voorbeeld: hoe werkt een elektriciën terwijl een collega in de buurt bezig is met de watervoorziening?”

Naast de werkzaamheden is ook crowd management een belangrijk speerpunt tijdens evenementen. Hermanns geeft daarin trainingen, maar geeft ook advies om evenementen te helpen de veiligheid van bezoekers én medewerkers te waarborgen. Dit doet Hermanns voor zowel overheid als organisatoren.

De afgelopen jaren heeft Hermanns diverse evenementen geholpen bij risicoanalyses. Zo werd bij de 4 Mijl van Groningen geanalyseerd of het evenement nog kon groeien. Hermanns: “We hebben toen gekeken naar crowd management en bezoekersstromen. Kan het evenement groter worden met meer bezoekers en deelnemers? We hebben een analyse gemaakt en actieplan geschreven voor de uitbreiding. Daar is men nu mee bezig.”

Cursus Productieveiligheid

Productie veiligheidNaast analyses en adviezen zijn er ook in-company trainingen. Hermanns: “In juni geef ik een cursus Productieveiligheid. We gaan dan dieper in op de ontvangst van gezelschappen en hoe je de risico’s die daaromheen een rol spelen, kunt vertalen naar een eigen plan. Ideaal voor stage- en eventmanagers.”

Tijdens de cursus worden onderwerpen als wet- en regelgeving, veiligheid, ongevallen, procedures en vele andere onderwerpen besproken. Hermanns: “Daarbij combineren we theorie met praktijk en gaan we juist met voorbeelden uit de praktijk aan de slag.  Daardoor kunnen we echt handvatten aanbieden waar managers mee kunnen werken én van kunnen leren.”

Adviseur via Tentoo

Hermanns werkt als zelfstandig adviseur en laat zich via Tentoo inschakelen en uitbetalen. “Al in de jaren negentig heb ik me ingeschreven bij Tentoo. Ik ben ondernemend van aard, maar geen boekhouder. Ik wil werken, me bezighouden met mijn specialisme en me niet bezig hoeven houden met administratief werk. Daarom laat ik dat graag over aan Tentoo. Zij regelen de ‘cijfertjes’ voor me. Dat geeft me rust en zorgt ervoor dat ik me echt kan focussen op datgene waar ik wél goed in ben.”

 

 

De House of Cards van uw evenement

De eerste opstart fase van uw evenement staat voor vele al weer voor de deur, na de kerst zullen de plannen voor 2016 voor vele worden opgestart.

Het veiligheidsteam

Heeft u al nagedacht over uw veiligheidsteam? Met alle aandacht voor veiligheid bij een evenement, is zinvol om uw veiligheidsteam uit te breiden met een veiligheidscoördinator. De veiligheidscoördinator kan uw Safety en Securityzaken voor u regelen. Zijn expertise is al in te zetten vanaf het begin van uw vergunningstraject. Hij kan adviseren over uw veiligheidsplan, uw BHV-organisatie en ontruimingsplan. Zijn kennis van crowd management is goed te gebruiken bij uw terrein inrichting en circulatieplan.

Veiligheidsdocumentatie evenementAllemaal zaken die steeds vaker op de agenda staan als het gaat om een veilig evenement.

Omdat gemeentes zich steeds voorzien van evenementen veiligheidskennis, door gebruik te maken van de verschillende opleidingstrajecten die worden aangeboden, zullen plannen steeds vaker inhoudelijk worden beoordeeld. En kunnen er vragen gesteld worden die voorheen niet gesteld zijn. Een goed voorbereid gesprek is daarom belangrijk, een veiligheidscoördinator is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en draagt bij aan een veiliger evenement.

De investering in de veiligheidscoördinator betaald zich eenvoudig uit door de hogere kwaliteit van veiligheid en ontzorgt de eventmanager met de veiligheidszaken tijdens het evenement, zodat deze meer tijd heeft voor zijn andere werkzaamheden.

Kijk hier wat een veiligheidscoördinator voor u kan doen.

 

BHV- en Ontruimingsplan voor bijzondere locatie

BHV- en Ontruimingsplan

Voor een evenementen in de grotten van Valkenburg aan de Geul heb ik een bijzonder BHV- en Ontruimingsplan mogen schrijven. Deze documenten schrijf je op maat aan de hand van de   de omstandigheden van het de locatie. Maar voor deze locatie kwam er meer kijken dan alleen een locatie bezoek.

 

BHV- en Ontruimingsplan volgende de NEN

Een zeer complexe omgeving en lastige omstandigheden. Een basis verhaal aan de hand van NEN 4000 en de NEN 8112 was hier niet mogelijk.

Het evenement is van tijdelijke aard en ook de organisatie bestond uit inhuur krachten voor een korte periode. Brandweer en gemeente waren zeer bezorgt over brandveiligheid en ontruiming in combinatie met het in te zetten personeel.

Door een goed contact met alle belanghebbende heb ik een plan geschreven die aansloot bij de wensen van de vergunningsvertrekker maar ook binnen de mogelijkheden bleef van de organisator.

Samen met Crowd Professionals heb ik als Event Safety Institute adviseur dit plan kunnen schrijven.

Voor ieder evenement is een BHV- en Ontruimingsplan een onderdeel van het veiligheidsplan, en zal aan de hand van de gevonden risico’s uit de Risico Analyse en Risico Inventarisatie en Evaluatie worden opgesteld.

Als deze risico’s duidelijk zijn zal er volgens de Arbowet moeten worden gehandeld en een passend BHV organisatie moeten worden ingesteld.

Bij een kantoor of fabrieksinrichting zal een deel van het vaste personeel een BHV opleiding krijgen en onderdeel zijn van de BHV organisatie. Echter bij een evenement heb je zelden voldoende vaste medewerkers om die in te zetten. Daar voorziet de Arbowet in, de inzet van de BHV medewerker is niet gebonden aan een BHV opleiding of een vast dienstverband. Je kan met je juiste inzet van geschoolde mensen een goed en misschien wel beter functionerend BHV team inrichten.

Sportevenementen onder de loep

Samen met de collega’s van Event Safety Institute hebben we de afgelopen maand 2 hardloop evenementen mogen bekijken op veiligheid, capaciteit, mobiliteit en crowd management. Bij de een was van belang of de finish locatie voldoende capaciteit had en de mobiliteitsplannen beter konden en de ander was gericht op groei. Hier lag de aandacht op de start en de finish locatie. Binnenkort gaan we onze bevinden presenteren.

Op naar de volgende veiligheidsprojecten.

Meernse Markt Ratjetoe

12 september is de tweede editie van de

Meernse markt Ratjetoe

 

Voor deze productie wederom het volledige veiligheidsplan, BHV-plan en calamiteitenplan geschreven, de tekeningen gemaakt en in contact geweest met de gemeente en de Veiligheids Regio Utrecht.

De gehele dag zal ik als coördinator veiligheid rondlopen en toezien op een veilig evenement.

Als event-projectmanager ook natuurlijk druk bezig geweest met de sturing in de programmering, het artwork, de techniek, de invulling van de kramen, de huis- en deelnemersregelment en niet te vergeten het budget.

Voor meer informatie kijk op Meernse Markt Ratjetoe.

Evenementenhandboek Veiligheid

Evenementenhandboek

KERNREDACTIE GEVORMD

De namen van de vijf kernredacteuren van het Evenementenhandboek Veiligheid zijn bekend:

  • Jurriën Kaper: Inrichting en constructie
  • Rob Hermanns: Publieksveiligheid
  • Ronald van Litsenburg: Gezondheid en welzijn
  • Ger de Wit: Brandveiligheid, geluid en special effects
  • Jeroen Backx: Projectmanagement, coördinatie en crisismanagement

De kernredactie zal de komende tijd de vijf werkgroepen gaan vormen. Aanmelden voor deze werkgroepen kan nog tot en met 15 september, door een mail te sturen aan info@evenementenhandboek.nl met daarbij uw naam, organisatie, ervaring en motivatie.