325 Nolet safety officer

Het Nolet 325 feest was een complexe bouw periode, vanwege een kleine locatie en en heel veel toeleverancier uit verschillende landen in een strakke planning.

Wat heeft de Safety Officer bijgedragen aan de veiligheid van het evenement:325--0053_Bottling Line

Iedere werknemer kreeg eerst een Safety Induction, waarin de gevaren en veiligheidseisen (volgens de Arbo-wet) worden aangegeven, de Persoonlijke Beschermings Middelen werden gecontroleerd en het gebruik gecontroleerd. Het veiligheidsteam bestond uit 3 man, een Operational Manager en de twee Safety Officers, zij hebben toegezien op de veiligheid van het totale evenement. De Operationeel Manager voor het grote plaatje en de twee Safety Officer voor de uitvoering ervan.

Ondanks het strakke en volle schema en het warme weer, waren er slechts een handvol kleine incidenten. Een paar schaafwonden, een snee in een duim en een splinter.

Door duidelijk en consequent veiligheid op een positieve manier onder de aandacht houden wordt een evenement van welke grote dan ook een stuk veiliger.